Политика за защита на личните данни 

Радваме се, че посетихте нашия уебсайт и се интересувате от нашата компания. Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. По-долу предоставяме информация, отнасяща се за Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) относно обработката на Вашите лични данни, когато използвате нашия уебсайт https://www.octeangin.bg/

I. Администратор

МКМ Клостерфрау Фертрибсгезелшафхт мбХ 
Гереонсмюленгасе 1-11
50670 Кьолн
Германия
Тел.: +49 221-1652-0
Факс: +49 221-1652-430
Имейл: dialog@klosterfrau-service.de

II. Служител по защита на личните данни

Г-н Александър Бугл
Бугл унд Колеген Гезелщафт фюр Датеншутц унд Информационсзихърхайт мбХ
Айфелщрасе 55
93057 Регенсбург
Германия
Телефон офис: +49 941-630 49 789
Мобилен: +49 176-10 31 26 88
Имейл: Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

III. Цел и правно основание на обработката на личните данни 

1. Информационно използване на уебсайта

Можете да посетите нашия уебсайт, без да предоставяте лична информация. Ако използвате нашия уебсайт само за информационни цели, ние не обработваме лични данни, с изключение на данните, които се предават от Вашия браузър, за да Ви позволим да посетите уебсайта.

Техническо обезпечение на сайта 

За техническото обезпечение на уебсайта е необходимо да обработваме определена автоматично предадена информация за Вас, така че Вашият браузър да може да показва уебсайта ни, а Вие да можете да го използвате. Това е техническа информация, която се събира автоматично при всяко посещение на нашия уебсайт и се съхранява в регистрационните файлове на нашия сървър, напр.:

 • IP адрес
 • Тип/версия на браузъра (например: Firefox 59.0.2 (64 bit))
 • Език на браузъра (например: Немски)
 • Използвана операционна система (например: Windows 10)
 • Вътрешна разделителна способност (резолюция) на прозореца на браузъра
 • Разделителна способност на екрана
 • Активиране на JavaScript
 • Включване/изключване на Java
 • Включване/изключване на бисквитки
 • Дълбочина на цвета
 • Изпращащ домейн
 • Време на достъп 

Ние обработваме Вашите лични данни за техническото обезпечение на нашия уебсайт въз основа на следните правни основания:

 • За изпълнение на договор или за провеждане на предварителни мерки в съответствие с чл. 6 (1) (б) ОРЗД, когато посещавате нашия уебсайт с информационна цел; и
 • За защита на правните ни интереси по чл. 6 (1) (е) ОРЗД, за да имаме техническа възможност да Ви предоставим уебсайта. Нашият правен интерес в случая е да Ви предоставим атрактивен, технически изправен и удобен за потребителя уебсайт, да предприемем мерки за защита на нашия уебсайт от киберрискове, както и за предотвратяване на киберрискове, произтичащи от нашия уебсайт за трети страни.

Мрежа за доставка на съдържание (МДС)

В хода на тези дейности ние използваме така наречените мрежи за доставка на съдържание (МДС), за да предоставим съдържанието на нашите страници максимално бързо и да намалим времето за зареждане на страницата за крайния потребител. За тази цел заявката на файловете от сървъра прави възможно данни като IP адрес (или друга информация, както е посочено по-горе), да бъдат предадени на МДС-сървъра и да бъдат съхранени там в регистрационни файлове. Като съхранява съдържанието, МДС спомага за бързото и гъвкаво представяне на съдържанието на всички крайни устройства, дори при увеличен трафик на нашия уебсайт. В момента се използват следните две мрежи: unpkg.com, cdnjs.cloudflare.com.

2. Плъгини и инструменти

Използване на уеб шрифтове

На този уебсайт се използват външни шрифтове, шрифтове Google Fonts. Google Fonts е услуга на Google LLC („Google“). Тези уеб шрифтове се включват чрез посещение на сървъра, обикновено сървър в САЩ. Сървърът получава известие коя от нашите уеб страници сте посетили. IP адресът на браузъра на крайното устройство на посетителя на тези уеб страници също се съхранява от Google. Допълнителна информация е предоставена в политиката за защита на данните на Google, която можете да намерите тук:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Правно основание за обработка е чл. 6 (1) (f) ОРЗД. Правния интерес, който целим да постигнем, е атрактивно представяне на нашия уебсайт.

IV. Категории получатели

В нашата компания достъп до Вашите лични данни имат само онези служители, които имат нужда от тях, за да бъдат изпълнени нашите договорни и правни задължения. Вашите данни ще бъдат предадени на външни органи само ако това е разрешено или се изисква по закон, или ако сте дали съгласието си.

По-долу изброяваме категориите външни получатели на Вашите данни:

 • Свързани дружества в рамките на корпоративната група, които извършват дейност като наши доставчици на услуги, напр. предоставят ИТ услуги, до степента, до която това е необходимо за предоставянето на нашите услуги или до степента, до която обработват данните, за да изпълнят нашите договорни и правни задължения или въз основа на нашите легитимни интереси.
 • Частни лица извън корпоративната група, по-специално онлайн медийни агенции, които ни оказват съдействие при извършването на рекламни дейности на нашите уебсайтове, както и доставчици на ИТ услуги, които, наред с други неща, поддържат работата, администрирането и поддръжката на нашите уебсайтове.
 • Публични органи и институции, когато сме задължени по закон. Например, като част от нашето правно задължение, ние съобщаваме докладвани дефекти в качеството на нашите продукти (напр. оплаквания и фалшификати) на държавните органи, отговорни за дружествата в групата Клостерфрау. В рамките на нашите правни задължения, ние съобщаваме Вашите данни, събрани от нас при неинтервенционални изследвания или наблюдения на приложението, на отговорните органи, на които имаме задължение да съобщаваме такава информация.

V. Прехвърляне в трети държави

Личните данни се прехвърлят само в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство (т.нар. трети държави), ако това е необходимо или разрешено или изисквано по закон, ако Вие сте дали Вашето съгласие или като част от обработката от наше име.

Ако се използват доставчици на услуги в трети държави, те са длъжни да спазват нивото на защита на данните в Европа, като се обвържат със стандартните договорни клаузи на ЕС. В противен случай, ние предаваме данните въз основа на решение за достатъчност на мерките на Европейската комисия.

Можете да получите допълнителна информация от нашия служител по защита на данните.

VI. Период на съхранение

Ако използвате нашия уебсайт с чисто информационна цел, ние съхраняваме Вашите лични данни на нашите сървъри единствено за времетраенето на Вашето посещение на нашия уебсайт. Вашите лични данни се изтриват незабавно, след като напуснете нашия уебсайт.

VII. Вашите права като субект на данни

Имате следните права като субект на данни съгласно нормативно-правните условия, които можете да предявите срещу нас:

Право на достъп: Имате право по всяко време съгласно чл. 15 на ОРЗД да получите от нас потвърждение дали обработваме или не Вашите лични данни. В този случай, Вие освен това имате право съгласно чл. 15 ОРЗД, да получавате информация относно тези лични данни, както и определена друга информация (включително какви са целите на обработването, категориите лични данни, категориите получатели, предвиден период на съхранение, произход на данните, използване на автоматизирано вземане на решения, а в случай на прехвърляне в трета държава, съответните предпазни мерки) и копие от Вашите данни.

Право на корекция на данните: Имате право съгласно чл. 16 ОРЗД да изискате от нас да направим корекция на Вашите лични данни, съхранявани от нас, ако са неправилни или неточни.

Право на изтриване на данните: Имате право при условията на чл. 17 ОРЗД да изискате от нас да изтрием Вашите лични данни без дължимо забавяне. Правото на изтриване не съществува, ако обработването на лични данни е необходимо за (i) упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, (ii) за изпълнение на правно задължение, което сме длъжни да спазим (напр. задължения за съхранение по закон) или (iii) за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Право на ограничаване на обработването: Имате право при обстоятелствата, посочени в чл. 18 ОРЗД да изискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни.

Право на преносимост на данните: Имате право при условията на чл. 20 на ОРЗД да изискате от нас Вашите лични данни, които сте ни предоставили, по структуриран, често използван формат, пригоден за четене на електронно устройство.

Право на оттегляне на съгласието: Имате право да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като то ще влезе в сила за в бъдеще.

 

Информация относно правото на възражение по чл. 21 на ОРЗД

1. Имате право на възражение, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация по всяко време, срещу обработването на Вашите данни на основание чл. 6 (1) (f) ОРЗД (Обработка на данни въз основа на претегляне на интереси) или чл. 6 (1) (e) ОРЗД (Обработка на данни в обществен интерес). Това важи и за профилиране въз основа на това определение по смисъла на чл. 4 № 4 ОРЗД.

При възражение от Ваша страна, повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не сме в състояние да предоставим убедителни законни причини за обработката, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или обработката служи за установяване, упражняване или защита на правни искове.

2. Ние обработваме Вашите лични данни в отделни случаи и за целите на директния маркетинг. Ако не желаете да получавате реклами, имате право по всяко време да възразите срещу това; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ще вземем това възражение предвид за в бъдеще.

Повече няма да обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг, ако възразите срещу обработването за тази цел.

 

Можете да ни изпращате запитвания относно упражняването на Вашите горепосочени права за защита на данните, като използвате посочените по-горе данни за контакт с администратора или да се свържете с нашия външен служител по защита на данните, като използвате посочените по-горе данни за контакт.

Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето място на пребиваване, месторабота или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава ОРЗД.

VIII. Обхват на Вашите задължения за предоставяне на данни

По принцип не сте длъжни да ни предоставяте Вашите лични данни. Въпреки това, ако не го направите, ние вероятно няма да можем да ви предоставим нашия уебсайт или да отговорим на всякакви запитвания, отправени към нас. Личните данни, които са ни необходими за горепосочените цели за обработка, са отбелязани със „*“ или друг символ като задължителна информация.

X. Липса на автоматизирано вземане на решения в отделни случаи (вкл. профилиране)

Ние не използваме процедури за абсолютно автоматизирано вземане на решения в отделни случаи (включително профилиране) в съответствие с чл. 22 ОРЗД.

 

Последна актуализация на 14 юли 2022 г

Задължителни текстове

Октеангин таблетки за смучене съдържа активното вещество октенидин дихидрохлорид. Това е антисептично средство, което е ефективно срещу патогени, като разрушава клетъчната им функция.Октеангин таблетки за смучене се използва за краткосрочно допълнително лечение при възпаление на лигавицата на устата и гърлото с типични симптоми като болка, зачервяване и подуване.Октеангин таблетки за смучене е показан при възрастни и юноши на възраст 12 години и по-големи.Ако след 4 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.Октеангин таблетки за смучене е лекарствен продукт без лекарстко предписание за възрастни и юноши на възраст 12 години и по-големи.